နောက်ဆုံးရ သတင်းနှင့် လှုပ်ရှားမှုများ

(1) Machinist – Turner/Miller Course

(2) Machinist – Fitter Course

(3) Die Making & Moulding Course

(4) CNC Machinist Course

(5) Industrial Electrician Course

(6) Electronics Mechanics Course

(7) Sheet Metal & Welding Worker Course

(8) Foundry Course

(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ေငြလဲႏႈန္း

Name

Email Address

Course of Interest

Message